Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία 2017-2018


Το σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά με:

• διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης και
• επίβλεψη μέσω email.

Έναρξη μαθημάτων: 10η Οκτωβρίου 2017


Θεματικές ενότητες

 1. Εκπαιδευτικά συστήματα
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 3. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ηγεσία της Εκπαίδευσης
 4. Μορφές εκπαιδευτικής ηγεσίας
 5. Λειτουργίες της διοίκησης
 6. Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας
 7. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Αναγνώριση του σεμιναρίου

Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 και μετά τις τροποποιήσεις στον Ν.4351/2015 η παρακολούθηση του σεμιναρίου καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα (π.χ. οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση κά.), δεν μοριοδοτείται αλλά συνυπολογίζεται στο φάκελο του υποψηφίου ως συνεκτιμώμενο προσόν κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Στις δραστηριότητές του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών συμπεριλαμβάνεται η ποιοτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων στα οποία διδάσκουν πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τόσο με τον Ν.3848/2010 όσο και με τον Ν.4473/2017, τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης που παρέχει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών ως ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας εμπίπτουν και συνυπολογίζονται στα συνεκτιμώμενα προσόντα για τη μοριοδότηση της συνέντευξης.

Αναφορικά, τώρα, με τις ερευνητικές εργασίες που εκπονούν οι επιμορφούμενοι, αυτές επιβλέπονται από το ΕΛΠΠΟ, με στόχο να κατατεθούν προς κρίση στην επιτροπή κριτών και, εφόσον κριθούν δημοσιεύσιμες, να ανακοινωθούν σε συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Σύμφωνα πάλι με το Ν.3848/2010, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μοριοδοτείται με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (άρθρο 13, παρ. 2δδ), ενώ οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του εκπαιδευτικού για τη συνέντευξη (άρθρο 13 παρ. 5).

Σε κάθε επιμορφούμενο πέρα από τις υποχρεώσεις του στο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα:

 • Συμμετοχής ως εισηγητή στα συνέδρια του ΕΛΠΠΟ.
 • Δημοσίευσης άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές του ΕΛΠΠΟ με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).

συμμετέχοντας με τις ίδιες προϋποθέσεις που μετέχουν όλοι οι εισηγητές ή οι συγγραφείς.


Δήλωση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι επιμορφούμενοι, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, οφείλουν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής με τα εξής απαραίτητα στοιχεία:

 • α) αριθμό κινητού τηλεφώνου,
 • β) ιδιότητα,
 • γ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
 • δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν στην εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής.


 Εξόφληση οικονομικής συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να εξοφλήσουν το ποσό με δόσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΕΛΠΠΟ.


*Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό: