Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και τη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας


Το σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά με:

• διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης και
• επίβλεψη μέσω email.

Έναρξη μαθημάτων: 10η Οκτωβρίου 2016


Θεματικές ενότητες

 1. Ελληνική γλώσσα και Πολιτισμική ετερότητα
 2. Στερεότυπα – Προκαταλήψεις
 3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 4. Διαπολιτισμικότητα και διαμεσολάβηση
 5. Διγλωσσία, διδακτικό υλικό και σχέδια μαθήματος

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι ερευνητικές εργασίες που εκπονούν οι επιμορφούμενοι επιβλέπονται από το ΕΛΠΠΟ, με στόχο να κατατεθούν προς κρίση στην επιτροπή κριτών και αν κριθούν δημοσιεύσιμες να ανακοινωθούν σε συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Σύμφωνα με το Ν. 3848/2010, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μοριοδοτούνται με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (άρθρο 13, παρ. 2δδ), ενώ οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του εκπαιδευτικού για τη συνέντευξη (άρθρο 13 παρ. 5).

Σε κάθε επιμορφούμενο πέρα από τις υποχρεώσεις του στο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα:

 • Συμμετοχής ως εισηγητή στα συνέδρια του ΕΛΠΠΟ.
 • Δημοσίευσης άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές του ΕΛΠΠΟ με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).

συμμετέχοντας με τις ίδιες προϋποθέσεις που συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές ή οι συγγραφείς.


Δήλωση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι επιμορφούμενοι, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, οφείλουν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής με τα εξής απαραίτητα στοιχεία:

 • α) αριθμό κινητού τηλεφώνου,
 • β) ιδιότητα,
 • γ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
 • δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν στην εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής.


 Εξόφληση οικονομικής συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να εξοφλήσουν το ποσό με δόσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΕΛΠΠΟ.


*Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό: