Αρχεία Σεμιναρίων


Οι σελίδες με τα αρχεία των σεμιναρίων είναι προστατευμένες με κωδικό, ο οποίος χορηγείται στους επιμορφούμενους μετά τη δήλωση συμμετοχής και την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής.


2016-2017

Αρχεία Σεμιναρίου Διαπολιτισμικής-Διδακτικής 2016-2017

Αρχεία Σεμιναρίου Διοίκησης-Ηγεσίας 2016-2017