Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας

Παρουσίαση προγράμματος

1.       Σκοπός

Το Σεμινάριο έχει σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών της εκπαίδευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει στους επιμορφούμενους τις απαραίτητες γνώσεις διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής σε φυσικούς ομιλητές, κυρίως της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, ενημέρωση για τα υπάρχοντα διδακτικά υλικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και για την παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, μέσω του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή με τις πιο σύγχρονες αρχές και τεχνικές διδασκαλίας της δομής στο πλαίσιο της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας και του πολυγραμματισμού.

Προς ενίσχυση του σκοπού αυτού, το σεμινάριο παρέχει επιμόρφωση σε θέματα αξιοποίησης της πολυτροπικότητας, της νεοελληνικής τέχνης, της παροιμίας, του λεξιλογίου, της γραμματικής και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας.

Παράλληλα, οι επιμορφούμενοι μυούνται στις μεθόδους της ερευνητικής διαδικασίας στον τομέα της διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής σε φυσικούς ομιλητές και κατευθύνονται στη συγγραφή θεωρητικών ή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις με κριτές και επιστημονικά συνέδρια.

Περίγραμμα προγράμματος

Διάρκεια, τύπος και  κόστος:

Μέθοδος διδασκαλίας:
Ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση

Χορηγούμενα ECTS:


Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

Τίτλοι σπουδών:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Αποδεικτικό μαθημάτων και εργασιών

 

2.       Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εν ενεργεία και αδιόριστους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό Προσχολικής, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης (φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους)
 • Σε στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό (σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαίδευσης, προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης)
 • Σε εκπαιδευτικούς Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής
 • Σε εκπαιδευτές Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
 • Σε εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και κατόχους των αντίστοιχων διπλωμάτων ειδίκευσης
 • Γενικά, σε όσους καλούνται ή ενδιαφέρονται να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε φυσικούς ομιλητές.

3.       Δεξιότητες που αποκτούν οι επιμορφούμενοι

Το σεμινάριο προσφέρει στους επιμορφούμενους εξειδικευμένες γνώσεις στη διδακτική και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ομιλητές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμορφούμενοι αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος να αναπτύξουν δεξιότητες ως εξής:

 • να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας,
 • να παράγουν εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας,
 • να αξιολογούν εκπαιδευτικά υλικά της γλώσσας,
 • να αξιοποιούν τη λογοτεχνία, τη νεοελληνική τέχνη και την παροιμία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να αξιοποιούν τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις του λεξιλογίου και της γραμματικής,
 • να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τεχνολογία στη διδασκαλία της γλώσσας,
 • να αξιοποιούν την πολυτροπικότητα στη συγγραφή παιδαγωγικών λεξικών,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας,
 • να γνωρίζουν τις μεθόδους της ερευνητικής διαδικασίας στη διδακτική και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας,
 • να συγγράφουν θεωρητικές ή ερευνητικές εργασίες προς δημοσίευση σε περιοδικά με κριτές και επιστημονικά συνέδρια.

4. Μοριοδότηση

4.1. Μοριοδότηση – αναγνώριση

Το σεμινάριο μοριοδοτείται:

 • σε προκηρύξεις ιδιωτικών φορέων
 • σε προκηρύξεις Κοινωνικών Εταίρων (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΣΕΒ ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ)
 • σε δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.2. Μοριοδότηση του σεμιναρίου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, η επιμόρφωση  συνυπολογίζεται ως συνεκτιμώμενο προσόν στο φάκελο του υποψηφίου για την μοριοδότηση της συνέντευξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2δδ του ίδιου νόμου, μοριοδοτείται η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (με ανώτατο όριο τα 2 μόρια, δηλαδή 8 επιστημονικά άρθρα), ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του υποψηφίου για τη μοριοδότηση της συνέντευξης.

Στο πλαίσιο αυτό, στους επιμορφούμενους που κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκπονούν υπό την επίβλεψή μας θεωρητικές ή ερευνητικές εργασίες, παρέχουμε τη δυνατότητα δημοσίευσης των ολοκληρωμένων εργασιών τους ως άρθρα στις ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις μας με κριτές όπως:

Προϋπόθεση για τη δημοσίευση των εργασιών στις περιοδικές εκδόσεις είναι:

 1. να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάθε έκδοσης,
 2. οι εργασίες να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία τυφλής κρίσης και να αξιολογηθούν ως δημοσιεύσιμες.

4.3. Χορηγούμενα ECTS

Με βάση τις οδηγίες της Διαδικασίας της Μπολόνια, εφαρμόζουμε το σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το συνολικό φόρτο εργασίας (διδασκαλία, προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασιών) που χρειάζονται οι επιμορφούμενοι για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.

Με βάση το σύστημα αυτό, στους επιμορφούμενους χορηγούνται μονάδες ECTS ως εξής:

Ο αριθμός των ECTS αναγράφεται στη βεβαίωση παρακολούθησης και το πιστοποιητικό σπουδών που χορηγούνται στους επιμορφούμενους  με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και αναγνωρίζεται από όλα τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν το σύστημα ECTS.

5.       Θεματικές ενότητες

Βασικές θεματικές ενότητες:

 • Παιδαγωγική του γραμματισμού και πολυγραμματισμοί
 • Αξιοποίηση της λογοτεχνίας, της νεοελληνικής τέχνης, της παροιμίας κατά τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας
 • Διδασκαλία της δομής της γλώσσας και Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
 • Λειτουργικές διαφοροποιήσεις του λεξιλογίου και της γραμματικής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας και ΤΠΕ
 • Διδακτικά υλικά για το γλωσσικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας
 • Σχέδια μάθηματος – Αρχέτυπα διδασκαλίας

6.       Διάγραμμα σπουδών και μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται διαδικτυακά με ασύγχρονη εκπαίδευση.

6.1. Σεμινάριο 200 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 200 ωρών είναι εξάμηνα και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 40 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 1 αρχετύπου διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,

6.2. Σεμινάριο 300 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 300 ωρών είναι εξάμηνα και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 80 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 2 αρχετύπων διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,
 • 60 ώρες για τη συγγραφή 1 ποιοτικής ή 1 ποσοτικής ερευνητικής εργασίας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

6.3. Σεμινάριο 400 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 400 ωρών είναι ετήσια και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 120 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 3 αρχετύπων διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,
 • 120 ώρες για τη συγγραφή 1 ποιοτικής και 1 ποσοτικής ερευνητικής εργασίας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Συγκεντρωτικός πίνακας δραστηριοτήτων επιμορφωτικών σεμιναρίων:

* Η διάρκεια επιμόρφωσης υπολογίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

7.       Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών και υποστήριξη 

Αναφορικά με τις ερευνητικές εργασίες και τα αρχέτυπα, παρέχεται από το φορέα μας συνεχής επίβλεψη και καθοδήγηση, τόσο στην επιλογή των θεμάτων εργασιών όσο και στην εκπόνησή τους.

8.       Εκπαιδευτικό υλικό

Στους επιμορφούμενους χορηγούνται:

 • Ηλεκτρονικά εγχειρίδια (ebook)
 • Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, όπως:
  • βιντεοσκοπημένες ανακοινώσεις ερευνητικών και θεωρητικών εργασιών,
  • βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις πανεπιστημιακών,
  • πρόσβαση στο αρχείο της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»,
  • πρόσβαση στο αρχείο της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης «Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες»,
  • άλλα επιστημονικά άρθρα.
 • Προδιαγραφές συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών

9.       Τίτλοι σπουδών που χορηγούνται:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Αποδεικτικό μαθημάτων και εργασιών

10.    Αξιολόγηση επιμορφούμενων

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων προκύπτει από:

 • την παράδοση των εργασιών της ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • τη συμπλήρωση του τεστ πολλαπλών επιλογών.
 • τη συγγραφή των ερευνητικών εργασιών
 • την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (αρχετύπων)

11.    Συμμετοχή σε συνέδρια ως εισηγητές

Εφόσον οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν, οι εργασίες που θα εκπονήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων του σεμιναρίου υπό την επίβλεψη του φορέα, μπορούν να υποβληθούν ως υποψήφιες ανακοινώσεις για παρουσίαση στα συνέδρια που διοργανώνει κάθε χρόνο και τα οποία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του http://www.ipode.gr.

Προϋπόθεση για συμμετοχή των επιμορφούμενων ως εισηγητές είναι η θεωρητική ή ερευνητική εργασία ή αρχέτυπο – σχέδιο διδασκαλίας να κατατεθεί προς κρίση έως την ημερομηνία που προβλέπεται από την ανακοίνωση του κάθε συνεδρίου και να εγκριθεί από την επιτροπή κριτών του.

Οι επιμορφούμενοι θα παρουσιάσουν την εργασία τους στο συνέδριο με τις ίδιες προϋποθέσεις που συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές και εφόσον κριθούν θετικά από τους κριτές θα δημοσιευθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν σε όλους τους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή.

12.    Δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις

Οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να συγγράψουν θεωρητικό ή ερευνητικό άρθρο υπό την επίβλεψη του φορέα για δημοσίευση στην:

 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).
 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες» (http://politika.inpatra.gr).
 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Theory and Research in the Sciences of Education» (http://e-journal.inpatra.gr)

Προϋπόθεση για τη δημοσίευση των εργασιών στις περιοδικές εκδόσεις είναι:

 1. να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάθε έκδοσης,
 2. οι εργασίες να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία κρίσης και να αξιολογηθούν ως δημοσιεύσιμες.

Αίτηση εγγραφής


Επικοινωνία