Βιογραφικά Στοιχεία Συγγραφέων Περιοδικών Εκδόσεων