Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Προσφυγικές Δομές και Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 2017-2018


Το σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά με:

• διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης και
• επίβλεψη μέσω email.

Έναρξη μαθημάτων: 10 Οκτωβρίου 2017


Θεματικές ενότητες

 1. Ελληνική γλώσσα και Πολιτισμική ετερότητα
 2. Στερεότυπα – Προκαταλήψεις
 3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 4. Διαπολιτισμικότητα και διαμεσολάβηση
 5. Διγλωσσία, διδακτικό υλικό και σχέδια μαθήματος

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι ερευνητικές εργασίες που εκπονούν οι επιμορφούμενοι επιβλέπονται από το ΕΛΠΠΟ, με στόχο να κατατεθούν προς κρίση στην επιτροπή κριτών και αν κριθούν δημοσιεύσιμες να ανακοινωθούν σε συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά.


Μοριοδότηση και αναγνώριση του σεμιναρίου

Το σεμινάριο μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Σύμφωνα με την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1961/30-06-2016), για τον καθορισμό κριτηρίων και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΕΚ, ΠΣΕΚ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με το μέγιστο αριθμό μορίων (2).
 2. στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υ.Π.Ε.Θ.) ως εξής:
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, με αρ. πρωτ. 4259/221/01.09.2016 (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φιλολόγων, εποπτών, εργατών μαγειρείων και διερμηνέων, με αρ. πρωτ. 3915/192/15.04.2016 (0,50 βαθμοί/100 ώρες επιμόρφωσης, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με αρ. πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014 (με 2 μόρια).
 1. Το σεμινάριο παρέχει επιμόρφωση σε όσους εργάζονται (Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με αρ. Πρωτ. 50988/23.06.2016, Α΄ κύκλος) ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών Ροών. Σύντομα θα ξεκινήσει και ο Β’ κύκλος προσλήψεων σε όλους τους δήμους της χώρας.

Σε κάθε επιμορφούμενο πέρα από τις υποχρεώσεις του στο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα:

 • Συμμετοχής ως εισηγητή στα συνέδρια του ΕΛΠΠΟ.
 • Δημοσίευσης άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές του ΕΛΠΠΟ με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).

συμμετέχοντας με τις ίδιες προϋποθέσεις που συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές ή οι συγγραφείς.

Σύμφωνα με το Ν. 3848/2010, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μοριοδοτούνται με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (άρθρο 13, παρ. 2δδ), ενώ οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του εκπαιδευτικού για τη συνέντευξη (άρθρο 13 παρ. 5).


Δήλωση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι επιμορφούμενοι, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, οφείλουν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής με τα εξής απαραίτητα στοιχεία:

 • α) αριθμό κινητού τηλεφώνου,
 • β) ιδιότητα,
 • γ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
 • δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν στην εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής.


 Εξόφληση οικονομικής συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να εξοφλήσουν το ποσό με δόσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΕΛΠΠΟ.


*Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό: